Chcesz się dowiedzieć, jak przygotować ofertę realizacji zadania publicznego w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych?
17 stycznia 2022 r. o godz. 15.15 w Domu Harcerza odbędzie się szkolenie z przygotowania oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych.
Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, klubów sportowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji działających w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgłoszenia można wysyłać do 15.01.2022 r. na adres email: lgd.miastabrodnicy@wp.pl.
W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej organizacji.
Koszt udziału w szkoleniu: 40 zł. Opłaty za udział w szkoleniu należy dokonać przelewem na numer rachunku bankowego LGD Miasta Brodnicy: 19 1090 1506 0000 0001 3373 9556 Santander z dopiskiem – opłata za szkolenie.