LGD Miasta Brodnicy zaprasza na spotkania konsultacyjne w sprawie realizacji projektów pilotażowych w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2027.
To mieszkańcy najlepiej wiedzą czego najbardziej brakuje w ich okolicy, komu należy pomóc, a co jest niewykorzystanym potencjałem do rozwoju Brodnicy.
Dlatego zapraszamy Państwa do zgłaszania pomysłów, na co można by przeznaczyć środki finansowe w ramach projektów pilotażowych, na które LGD Miasta Brodnicy wkrótce ogłosi konkursy.
Podczas spotkań omawiać będziemy możliwości wykorzystania lokalnego potencjału oraz zaspokojenia potrzeb społecznych lokalnego środowiska. Pozwolą one nam na wyłonienie najciekawszych pomysłów i przygotowanie projektów pilotażowych w obszarach społecznych, które do tej pory nie były brane pod uwagę.
Chodzi tu oto by projekty miały charakter nowatorski i innowacyjny, co oznacza, że nie były realizowane do tej pory w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Na pierwsze takie spotkanie zapraszamy 27 kwietnia 2022 r. o godz. 16.00 do Domu Harcerza.
Na spotkanie zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i nieformalne grupy aktywnych działaczy lokalnych, którzy chcą podzielić się swoimi pomysłami na działania na rzecz brodnickiej społeczności.
.