16 maja 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisaliśmy umowy na realizację dwóch projektów pilotażowych obejmujących działania na rzecz wyłonienia najciekawszych i najlepszych pomysłów związanych z rozwojem społecznym w Brodnicy, w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.
Wartość dofinansowania obu projektów wynosi ok. 800 tys. zł.