Projekt pt. ” Włączamy się!” realizowany przez Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji “PO-MOST”

Od czerwca 2020 roku Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji “PO-MOST” realizuje projekt grantowy pt. “Włączamy się!”.  Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta głównie z grupy osób skazanych, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze, mających trudności z wypełnianiem władzy rodzicielskiej oraz z orzeczonym środkiem wychowawczym. Podczas realizacji Więcej…

Projekt pt. “Wspólnie” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brodnicy

Od września 2021 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brodnicy realizuje projekt grantowy pt.” Wspólnie”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych 13 uczestników poprzez organizację zajęć w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Projekt skupia się na osobach z niepełnosprawnościami oraz rodzinach dysfunkcyjnych. Podczas Więcej…

XXI Forum Organizacji Pozarządowych

22 października 2021 r. w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się XXI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania wicemarszałek Zbigniew Ostrowski wspomniał o roli lokalnych grup działania, o ich oddolnym charakterze działań i znaczeniu dla społeczności lokalnej. W tegorocznej edycji głównymi aspektami Więcej…

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów 18.10.2021

18 października w siedzibie Stowarzyszenia  odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Konkurs grantowy organizowany jest na: “Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub Więcej…

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów: 18 października 2021 roku, godz. 14:30  w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica Zakres tematyczny szkolenia: – Tryb grantowy naboru wniosków. – Kryteria oceny projektu. – Procedura oceny i wyboru Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2021/1.2.1./2

Informujemy, że w zakładce KONKURSY LGD pojawiło się nowe ogłoszenie w sprawie naboru wniosków w ramach: Organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe; lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej).

Podpisaliśmy kolejne umowy

Dnia 7 września 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie na realizację projektów objętych grantem dotyczących realizacji działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub Więcej…