Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie realizacji projektów pilotażowych, które dofinansowywane będą ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. 13 czerwca 2023 r. godz. 14.30 Urząd Miejski w Brodnicy Zapraszamy Państwa do zgłaszania pomysłów, na co można by przeznaczyć środki finansowe w ramach projektów Więcej…

Podsumowanie projektów pilotażowych

Zakończyliśmy realizację projektów pilotażowych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Pilotaż nowych typów projektów obejmował najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem. Poniżej przedstawiamy raport podsumowujący pilotaże, który posłuży Więcej…

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 31 maja 2023 r. o godz. 14:45 w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica. . Proponowany porządek posiedzenia: 1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum) 2.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Więcej…

Raport z konsultacji LSR

Podczas spotkania podsumowującego przedstawiliśmy raport prezentujący wnioski z serii spotkań konsultacyjnych prowadzonych z: seniorami, młodzieżą, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, którzy chcieli wziąć udział w spotkaniach lub zgłaszali swoje pomysły i potrzeby w inny sposób. Raport przedstawia najważniejsze kwestie i wnioski jakie zostały poruszone podczas Więcej…

Spotkanie podsumowujące

9 maja 2023 r. o godz. 16.00 zapraszamy do Pałacu Anny Wazówny na spotkanie podsumowujące proces konsultacyjny w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania przedstawimy pomysły i wnioski jakie wysunięte zostały podczas spotkań konsultacyjnych oraz wyniki jakie uzyskaliśmy w związku z Więcej…

Fotorelacja ze spotkania z mieszkańcami

Spotkaniem z mieszkańcami zakończyliśmy nasz cykl spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną Brodnicy. Dziękujemy wszystkim: seniorom, młodzieży, instytucjom, organizacjom pozarządowym i mieszkańcom Brodnicy za obecność i podzielenie się z nami wieloma pomysłami i propozycjami jakie znajdą się w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Zapraszamy już Więcej…