Czekamy na ogłoszenie naboru !

Pytacie Państwo kiedy ruszą nasze pierwsze nabory na realizację wniosków grantowych ? . Jest to ściśle związane z tym, kiedy my jako LGD będziemy mogli wnioskować o fundusze na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Miasta Brodnicy na lata 2021-2027. Niestety po raz kolejny otrzymaliśmy informację, Więcej…

Posiedzenie Zarządu

W dniu 20 lutego 2024 roku w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Zarządu dot. przyjęcia zmian w zał. nr 7 do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2021-2027 tj. Planie Komunikacji na lata 2024-2029 oraz Harmonogramie Planu Komunikacji na 2024 Więcej…