Podpisanie umów na Kluby Młodzieżowe

9 lipca 2020 r. w siedzibie LGD Miasta Brodnicy podpisane zostały kolejne umowy na realizacje projektów grantowych na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej polegające na prowadzeniu klubów młodzieżowych. LGD Miasta Brodnicy podpisało z Grantobiorcami umowy na powierzenie grantów, które Więcej…

Szkolenie dla Wnioskodawców

8 lipca 2020 r. odbyło się szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów w ramach naboru: Aktywizacja społeczno-zawodowa. Zakres tematyczny dotyczył: tryb grantowy naboru wniosków zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem kryteria oceny projektu wkład własny w projekcie wniosek o dofinansowanie preferowane grupy docelowe Termin składania wniosków: Więcej…

Podsumowali rok 2019

25 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Podczas zebrania podsumowano działania LGD w roku 2019 oraz przyjęto sprawozdania z działalności organów LGD Miasta Brodnicy. W 2019 r. LGD Miasta Brodnicy ogłosiło dwa konkursy na realizację działań związanych Więcej…

Wyniki naboru nr 2020/1.2.1./2

Dnia 10 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie oceny naboru nr 2020/1.2.1./2 Poniżej przedstawiamy wyniki: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy Uchwała nr 12/III/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR do dofinansowania w ramach Więcej…

II Posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2020 roku o godzinie 15:00 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się II Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dot. naboru nr 2020/1.2.1./2.  Planowany porządek obrad: 1.   Rozpoczęcie Więcej…

Wyniki naboru nr 2020/1.2.1./1

Dnia 21 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie oceny naboru nr 2020/1.2.1./1 Poniżej przedstawiamy wyniki: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy Uchwała nr 18/II/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR do dofinansowania w ramach Więcej…

Posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dot. naboru nr 2020/1.2.1./2.  Planowany porządek obrad: 1.   Rozpoczęcie obrad Więcej…