“Poznajemy siebie, zmieniamy się”

Poznali siebie👫 Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji PO-MOST zrealizowało projekt “Poznajemy siebie, zmieniamy się” dofinansowany ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD . W ramach projektu odbyły się konsultacje z psychologiem, pedagogiem, terapeutą, warsztaty dla rodziców i dzieci, hipoterapia, wyjazd integracyjny do Stajni Płonko.  

“Bez Granic”

Stowarzyszenie Bez Granic realizuje projekt pn. Bez Granic dofinansowany ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD. W ramach projektu przewidziano m.in. zajęcia z psychologiem, zajęcia grupowe z fotografem, zajęcia taneczne, zajęcia z trenerem kompetencji społecznych.

Zmiana terminu szkolenia

Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy informuje o zmianie terminu szkolenia dot. rozliczania projektów grantowych realizowanych w ramach LSR na dzień 24.07.2020 r. na godz. 13:00.

Podpisanie umów na Kluby Młodzieżowe

9 lipca 2020 r. w siedzibie LGD Miasta Brodnicy podpisane zostały kolejne umowy na realizacje projektów grantowych na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej polegające na prowadzeniu klubów młodzieżowych. LGD Miasta Brodnicy podpisało z Grantobiorcami umowy na powierzenie grantów, które Więcej…

Szkolenie dla Wnioskodawców

8 lipca 2020 r. odbyło się szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów w ramach naboru: Aktywizacja społeczno-zawodowa. Zakres tematyczny dotyczył: tryb grantowy naboru wniosków zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem kryteria oceny projektu wkład własny w projekcie wniosek o dofinansowanie preferowane grupy docelowe Termin składania wniosków: Więcej…

Podsumowali rok 2019

25 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Podczas zebrania podsumowano działania LGD w roku 2019 oraz przyjęto sprawozdania z działalności organów LGD Miasta Brodnicy. W 2019 r. LGD Miasta Brodnicy ogłosiło dwa konkursy na realizację działań związanych Więcej…

Wyniki naboru nr 2020/1.2.1./2

Dnia 10 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie oceny naboru nr 2020/1.2.1./2 Poniżej przedstawiamy wyniki: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy Uchwała nr 12/III/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR do dofinansowania w ramach Więcej…