Posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 28 października 2019 roku o godzinie 16:30 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.   Planowany porządek obrad: 1.   Rozpoczęcie obrad. 2.   Podpisanie listy obecności i stwierdzenie kworum. Więcej…

Nowa kadencja organów LGD 👏

Nowa kadencja organów LGD 👏 21 października 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy. Było to zebranie wyborcze podczas którego wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Radę. Przyjęto sprawozdania z działalności organów LGD Miasta Brodnicy oraz wprowadzono zmiany do statutu organizacji. Prezesem Więcej…

Nowe możliwości pozyskania dotacji dla NGO

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Brodnicy zaprasza na szkolenie “Nowe możliwości pozyskiwania dotacji dla NGO”, które odbędzie się 22 października 2019 r. godz. 17.00 w Domu Harcerza (ul. Nad Drwęcą 30) w Brodnicy. Program szkolenia: 1. Wsparcie dla organizacji pozarządowych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Więcej…

Posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 15 października 2019 roku o godzinie 16:30 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Planowany porządek obrad: 1.   Rozpoczęcie obrad 2.   Podpisanie listy obecności i stwierdzenie kworum. 3.   Powołanie Więcej…