Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki naboru w ramach przeprowadzonego konkursu: 2019/1.2.1./1

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy nr I/2019 dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wyniki konkursu nr 2019/1.2.1./1

Uchwała nr 17/I/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR

Uchwała nr 18/I/2019 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych według kryteriów wyboru

Protokół z posiedzenia Rady