Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2019 roku o godzinie 16:00 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

 

Planowany porządek obrad:

1.   Rozpoczęcie obrad,

2.   Podpisanie listy obecności i stwierdzenie kworum,

3.   Rozpatrzenie odwołania,

4.   Podjęcie uchwały.