Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 3 lutego 2020 roku o godzinie 16:00 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

 

Planowany porządek obrad:

 

1.   Rozpoczęcie obrad

2.   Podpisanie listy obecności i stwierdzenie kworum.

3.   Rozpatrzenie wniosków.

4.   Podjęcie uchwały.