12 marca 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy odbyło się szkolenie w ramach ogłoszonego naboru na Kluby młodzieżowe.

Zakres tematyczny dotyczył:

  • tryb grantowy naboru wniosków
  • zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem
  • kryteria oceny projektu
  • wkład własny w projekcie
  • wniosek o dofinansowanie
  • preferowane grupy docelowe

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, klubów sportowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji działających na terenie Miasta Brodnicy.