Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godz. 16:15 w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica.