25 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Podczas zebrania podsumowano działania LGD w roku 2019 oraz przyjęto sprawozdania z działalności organów LGD Miasta Brodnicy.
?W 2019 r. LGD Miasta Brodnicy ogłosiło dwa konkursy na realizację działań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową mieszkańców Brodnicy. Ponadto dodatkowo realizowane były inne działania związane z aktywizacją i animacją społeczności lokalnej.
?W kwietniu 2019 r. LGD Miasta Brodnicy przystąpiło do Porozumienia Partnerskiego na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Brodnicy w ramach projektu Brodnickie Forum Ekonomii Społecznej realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego “Młodzi dla Brodnicy”.
Realizowany był projekt pn. „Kobieta bez barier” dofinansowany ze środków Starostwa Brodnickiego oraz projekt „Brodnica – Moje miejsce na Ziemi” dofinansowany z Fundacji ORLEN.
?W ramach planu komunikacji na rok 2019 LGD Miasta Brodnicy uczestniczyło w:
? Brodnickie Targi Edukacji i Pracy 9 kwietnia 2019 r.
? Brodnickie Targi Ekonomii Społecznej 11 maja 2019 r.
? Forum Ekonomii Społecznej i Targi Pracy 28 maja 2019 r.
? XIV Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny Jarmark z królewną Anną 21 lipca 2019 r.
? udział w szkoleniu dotyczącym nowych możliwości pozyskiwania dotacji dla NGO – 22 października 2019 r.
? III Kongres Przedsiębiorczości w Brodnicy 14 listopada 2019 r.
? Śniadaniu biznesowym sieci BNI Knights Brodnica 28 listopada 2019 r.